Najważniejsze zagadnienia teorii względności Alberta Einsteina. Szczególna teoria względności. Dlaczego w teorii względności prędkość światła jest absolutna. Dylatacja czasu. Relatywistyczne skrócenie przedmiotów, niejednoczesność zdarzeń, względne wzrastanie masy. Najważniejsze pytania ogólnej teorii względności.