Teoria względności

Łatwa teoria względności. Jak zrozumieć teorię względności?

Uwaga! Wszystkie prawa do treści strony są zastrzeżone.

1. Szczególna teoria względności. Krok pierwszy.

W rzeczywistości logiczna koncepcja teorii względności jest prosta i łatwa do zrozumienia. Dlaczego w takim razie miliony ludzi mają problem z jej rozumieniem? Ponadto wielu z tych, kto z trudem przyswoił przykładowo dylatację czasu, nie potrafią dotrzeć do sedna relatywistycznego skracania przedmiotów lub niejednoczesności zdarzeń. Kto jednak zaakceptował relatywistyczne wzrastanie masy w czasie przyśpieszenia (ogólna teoria względności) ze zdziwieniem dowiaduje się, że istnieje również względne wzrastanie masy (szczególna teoria względności).

Wszystkie te trudności wynikają z nierozumienia zasadniczej koncepcji teorii Einsteina i braku całościowej wizji wymienionej teorii.

Dotyczy ten problem zarówno studentów kierunków technicznych, jak i wielu nauczycieli, którym udało się ukończyć studia pokonując teorię względności w sposób faktycznie formalny. Nauczyciele akademiccy nie pozwolą w tej kwestii skłamać.

Jeżeli komuś jednak zależy, aby nie tylko zaliczyć teorię względności i jak najszybciej zapomnieć o niej jak o koszmarze nocy letniej; jeżeli ktoś chcę rzeczywiście zrozumieć co miał na uwadze Albert Einstein, powinien w pierwszej kolejności poznać istotę problemu.

Większość autorów w swoich książkach, które obiecują łatwe i szybkie rozumienie teorii względności przez każdego chętnego, uporczywie omijają właśnie powód nierozumienia teorii Einsteina. Dlatego pomoc tych książek najczęściej jest znikoma, a w lepszym przypadku – niewystarczająca. Czy często widzieliście kogoś, kto potrafił by wytłumaczyć Państwu teorię względności? Ale zrobić to w sposób rzeczywiście zrozumiały?

Nie będziemy zwlekać i zaczniemy przyswajać teorię względności natychmiast.

Co jednak przeszkadza ludziom rozumieć teorię względności? Jestem przekonany, że głównym powodem jest omijanie podstawowej koncepcji teorii Einsteina. Najczęściej wykłady zaczynają się z dylatacji czasu i wyjaśnienia reszty efektów szczególnej teorii względności.

Zrobimy jednak inaczej i najpierw wytłumaczymy najbardziej fundamentalną koncepcję teorii względności. Polega ona na tym, że prędkość światła nie jest względna, czyli jest absolutna. Właśnie na tej koncepcji opiera się cała logiczna konstrukcja teorii względności. Gdy zrozumiemy i potrafimy zaakceptować tę koncepcję dalej wszystko pójdzie jak świeże bułeczki.

Powinniśmy najpierw zrozumieć, skąd się wzięła absolutna prędkość światła i czym oną się różni od względnej prędkości wszystkiego reszta. Jak tylko zrozumiemy jak Einstein doszedł do wniosku o absolutnej prędkości światła, również potrafimy tę koncepcję zaakceptować.

Dalsza część artykułu na razie jest w trakcie napisania. Serdecznie zapraszamy więc do przeczytania już gotowych artykułów na naszej stronie.

Dodaj komentarz